documente vizuale
 
 
 
 
 
Focsani, in urma cu 126 de ani….
 
 

Gasesc de cuvinta sa astern pe hartie un eveniment de importanta istorica care a adus schimbari importatante in viata poporului evreu si in special a celora din Romania.

Reamintesc Congresul de la Focşani, care se cheamā şi Marele Congres de la Focşani, care s-a desfasurat pe data de 30 şi 31 Decembrie 1881 în oraşul Focşani din România (oraşul meu natal),cu 16 ani înaintea primului congres sionist de la Basel.

Hotārârile congresului sau materializat incepand din anul 1882 prin emigrarea In Palestina a evreilor care au înfiinţat coloniile Roş Pina şiZihron Iacov denumitā prima alia (emigrare). Marele Congres de la Focşani

Primul congres al tuturor uniunilor din România care a avut scop colonizarea în Ereţ Israel avut loc la Focşani, la şcoala evreiascā de bāieţi, în urmā cu 126 de ani (30-31 Decembrie 1881) cu participarea a 51 delegaţi, care reprezentau 32 de uniuni, doi ziarişti, trei scriitori şi Eliezer Rokah, redactorul ziarului “Israel”, precum şi mulţi invitaţi.

Pe data de 30 Decembrie 1881 la ora cinci dupā amiaza a deschis adunarea generalā Preşedintele Comitetului din Focşani, Dl. I.M. Brener.

Preşedintele congresului a fost ales Dl. Samuel Pineles (din Galaţi) care fost principalul sustinator al idii pentru emigrarea în Ereţ Israel, tovarāşul lui a fost David Rinţler care a fost ales secretarul congresului. Invitaţiiile la congres au fost scrise de David Rinţler în limba ebraicā şi trimisā lui Theodor Herzel .

Preşedinte de onoare a congresului a fost Rabinul şef din Focşani, Moşe Aharon Halevi Goldring. Cuvântarea lui a fost primitā cu aplauze îndelungate. Dupā el a luat cuvântul scriitorul Israel Teller. S-au evidenţiat prin discursurile lor Eliezer Rokah şi Sir Lawrence Olifant, care au fascinat prin descrierea peisajelor din Israel şi au accentuat cā acum este momentul propice pentru emigrare , moment care nu trebuie pierdut.

Eliezer Rokah , nepotul lui Israel Bek, personalitate marcanta a venit în România ca sā sustina si încurajeze emigrarea în Israel şi înfiinţarea de colonii agricole, SirLawrence Olifant, creştin iubitor al poporului evreu, încrezātor cā se poate mântui problema evreiascā, a venit in România în Decembrie 1881 ca sā participe si el la Congresul de la Focşani.

Scena a fost împoboditā cu harta Palestinei şi cu fotografiile lui Moşe Montefiori şi Adolf Cremié.

Primul congres pentru aşezarea în Israel, care a avut loc cu 16 ani înaintea Congresului Sionist de la Basel în anul 1897, a semnificat începutul mişcārii sioniste şi a avut influenţā determinanta asupra evreilor din România precum şi a dezbaterilor congresului. Influenţe importante au avut loc în afara graniţelor României.

Congresul a stabilit cā singura soluţie a problemei evreieşti din România este emigrarea în Israel, în colonii agricole, unde se va putea desfāşura viaţā evreiascā şi sā dea ajutor necesar celor care vor sā emigreze.

 

Sedinţa de încheiere a avut loc în dimineaţa zilei a treia a congresului, unde rabinul din Focşani a binecuvântat congresul. Dupā el a luat cuvântul

Rabinul Avner Katvan. Israel Teler, Samuel Pineles care au încheiat congresul cu cuvintele „Robi suntem pentru poporul nostru“.

Hotārârile congresului au fost duse la îndeplinire în anul 1882 prin emigrarea în Israel şi înfiinţarea coloniilor Roş Pina şi Zihron Iacov (printre ei, trei familii din Focşani: Schechter, Apelboim şi Weinstock).

Congresul acesta a fost primul în istoria evreilor care a pus baza ideii fundamentale in vederea obtinerii tarii proprii in Israel.

 La jumātatea lunii Noiembrie 1882, au fost cumpārate pāmânturi în Zihron Iacov, şi aprinderea primei lumânari de Hanuka au ajuns si primele trei familii din Focşani: familia Israel Schechter (fratele geamnān a lui Şnior Zalman Schechter), familia Alter Weinstock (fiul familiei Filderman) şi familia Itzchak Apelboim, care participase la Congres in anul 1881.  

Evreii din România au fost primii care au pus în aplicare practice ideea sionistā. Congresul de la Focşani a fost un capitol nou în istoria poporului evreu. Existenţa congresului a fost un factor principal în gâdirea evreilor din România şi întreaga Europā.

 

" FOCSANI " ESTE SCRIS CU LITERE DE AUR IN ISTORIA SIONISMULUI.