documente vizuale
<
Istoria evreilor din Focsani
Inceputurile asezarilor evreiesti
Contributia comunitatii evreiesti la dezvoltarea orasului
Presa evreiasca la sfarsitul sec. XIX si inceputul secolului XX
Drumeti Focsaneni din anul 1900, pe jos spre America
Dezastrul vaporului Struma 24.02.1942
Date statistice privitoare la populatia evreiasca de-a lungul timpului
Atestarea existentei primilor evrei in Focsani in anul 1691
Activitati comunitare
Dainuirea comunitatii de-a lungul vremii pe muntii Ierusalimului
Miscarile de tineret sioniste din Focsani
 
Inceputurile asezarilor evreiesti
  Primele dovezi ale existenţei evreilor în Focşani dateazā din sec.17.
In acei ani funcţiona ca rabin al oraşului rabinul Nathan Neta Hanover. A scris “IAVAN METZULA” (Iadul grecesc) despre tulburārile şi interdicţiile anti-evreesti din anii 1648-1649. O altā carte care meritā a fi amintitā este “ŞA’AREI ŢION” care conţine poezie cu caracter religios, de asemeni un dicţionar ebraic-german-latin cât şi alte scrieri, care l-au fācut cunoscut.
Se cunoaşte existenta unui cimitir evreiesc în partea moldoveanā a oraşului (Str. Bahne), care s-a închis pe la jumātatea secolului 18.
In anul 1797 evreii aveau o sinagoga. In timpul rāscoalei greceşti împotriva turcilor în 1821, oraşul a fost ars de rāsculaţi. Cu aceastā ocazie au avut loc şi manifestāri anti-evreieşti, soldate cu victime. In 1859, comunitatea evreilor din Focşani numāra 1855 de suflete. In aceastā perioadā, viaţa comunitarā evreiascā continuā sā se dezvolte şi sā se organizeze.

In 1866 s-a deschis o şcoalā evreiascā, dar dupā trei ani s-a închis din cauza împotrivirii cercurilor religioase. Incepe sā funcţioneze organizaţia LEV EHAD("O singura inima ")pentru ajutorarea bātrânilor, orfanilor, elevilor sāraci.
In 1874 şcoala se redeschide şi are 200 elevi. In 1888 numārul elevilor a crescut la 300, iar în 1897 comunitatea deschide douā şcoli: una de fete şi alta de bāieţi. Cea de fete s-a construit din donaţia bancherului Wilhelm Schleyer, focşenean originar din Viena.
 

Sinagoga din Focsani

 
 
 
 
 
 
 

In 1885 începe sā funcţioneze o grādiniţā de copii, din iniţiativa şi donaţia lui Sigismund Gottfried. In oraş şi-a desfāşurat activitatea profesorul şi scriitorul Israel Teller. In 1896 se construieşte Sinagoga Mare şi lângā el - alte douā temple mai mici, precum şi un abator ritual pentru pāsāri.
In anul 1900 s-a abātut asupra României o secetā grea in urma careia mulţi evrei din Focşani au emigrat în Palestina sau in America. In acest an a început sā aparā în oraş ziarul antisemit “SANTINELA”, condus de marea antisemitā Tiţa Pavelescu.
 In 1910 s-a declarat în Focşani boicot împotriva comercianţilor evrei. Erau atunci în oraş 245 negustori evrei dintr-un total de 600 negustori. Tot în Focşani a apārut şi ziarul “RATIUNEA” al cārui sprijinitori au jurat sā nu cumpere nimic “de la jidani".
Tot odatā oraşul începe sā devinā un centru de activitate sionistā. In februarie 1912 Focşaniul primeşte vizita lui Nahum Sokolov însoţit de Dr. Jaakov Nacht, pentru a lua parte la aniversarea a 30 de ani de la Congresul Sionist de la Focşani din 1881.
In 1923 apare publicaţia localā "TORŢA", care aducea populaţiei evreieşti ştiri din viata comunitāţii, educaţia tineretului etc. In 1924 apare un alt periodic local, "UNIREA". In sfârşit trebuie amintitā şi publicaţia "ACŢIUNEA NOASTRĀ" care apare în 1923.
In luna martie a anului 1925 a avut loc la Focsani procesul conducātorului mişcārii fasciste “Garda de Fier” Corneliu Zelea Codreanu. Cu aceastā ocazie, bande antisemite au devastat 300 case evreieşti şi şcoli, iar la Templul cel Mare au fost sparte geamurile şi mobilierul distrus.
In 14.06. 1925, Corneliu Zelea Codreanu s-a casatorit la Focsani cu Elena Ilinoiu - aceasta ocazie fiind folosita pentru a produce pagube mari si neplaceri evreilor din oras. Nunta a avut si o tenta politica. La sfarsitul ei, Corneliu Zelea Codreanu, A.C. Cuza, preotul Popescu au tinut cuvantari antisemite evocand necesitatea curatarii orasului de evrei, participantii distrugand magazine si afaceri evreiesti din oras.
In jurul celui de-al doilea razboi mondial erau în oraş 8 temple, douā şcoli primare, o grādiniţā de copii, un dispensar şi o baie publica. Cutremurul care a avut loc în noiembrie 1940 a produs avarii şi la unele temple. Conducerea antisemitā a oraşului, pretextând cā acele temple reprezintā un pericol public, le-a dārâmat cu ajutorul maşinilor. Un alt templu mare care rāmāsese aproape întreg a fost incendiat, iar pompierii oraşului nu au fācut nimic sā-l stingā. Cu greu au reuşit câţiva evrei (printre ei tatāl lui Hary Cohn şi tatāl lui Jacques Gheber) sā salveze din foc carti de Thora. In timpul rāzboiului a funcţionat în oraş un liceu evreiesc (8 clase). Majoritatea evreilor au fost luaţi la muncā obligatorie. Antisemitismul domnea in Focşani ca şi în toatā ţara.