documente vizuale
 
Istoria evreilor din Focsani
 
Atestarea existentei primilor evrei in Focsani in anul 1691
Inceputurile asezarilor evreiesti
Contributia comunitatii evreiesti la dezvoltarea orasului
Presa evreiasca la sfarsitul sec. XIX si inceputul secolului XX
Date statistice privitoare la populatia evreiasca de-a lungul timpului
Drumeti Focsaneni din anul 1900, pe jos spre America
Activitati comunitare
Dezastrul vaporului Struma 24.02.1942
Miscarile de tineret sioniste din Focsani
dd Dainuirea comunitatii de-a lungul vremii pe muntii Ierusalimului
 
 

Atestarea existentei primilor evrei in Focsani in anul 1691

1691,noiembrie,15 Focsani.

Zapis din care rezulta ca, in anul 1691, in localitatea Focsani exista un orandar evreu.

"Zapis 1- Pe locul unde iaste sfanta biserica a Sfantului Dimitrie, adica din piatra de hotar a locul de dugheana ce are biserica domneasca si in jos pan in batranul Hobjila si spre rasarit pana in apa Milcov, care si piatra jidovului s-au numit, ca era locul unui jidov mai din jos, care acum acel loc iaste a Prorocului Samoil cumparat.

Adeca eu Stefan Mustata, nepot Dragonii, nepot de fata Dragonii si cu varul meu Vadan si cu Vasile Popotoi si cu Vasile sin Neculii si diaconul Marian scriem si marturisim cu acest adevarat zapis al nostru, nesiliti, nici asupriti, ci de a noastra buna voe, precum am dat un loc in targ in Focsani, din sus din Crivat din piatra calugarilor domnesti pana la batranul lui Hobjila lui Diniga lui Vasile zet Diniga. Aflandu-l si vazandu-l noi pe capitanul Vicol incepand si facand aceasta pomana si cu fratele dumisale, noi ne-am milostivit si am daruit si noi care scrie mai sus si am dat acestui sfant, lui Sfeti Dumitru danie acest loc, din piatra de langa casa orandarului din piatra jidovului pana in apa Milcovului [...] 7200, noem.15.

Stefan Mustata ,Toader Hobjila ,Poiana Vataf, Stefan Cazan, Manolache sulger, staroste de Putna, Ioan Stroescu, biv jignicer, staroste de Putna, Cozma egumen de Milcov, ermonah Mislai Malai".
Arh. St. Buc., ms. 581 f. 7. v.-8. Copie. Orig. in fondul Mrea. Agapia II/1 are data de 1692, febr. 15. Un rezum. al doc. la ms. 581, f. 19.

ASA A FOST…

Când OBŞTEA din FOCŞANI a hotărât extinderea oraşului în 1796, evreii au fost chemaţi în ajutor, pentru care li s-au asigurat condiţii speciale de trai şi chiar de viaţăa religioasă iar un hrisov din 1798, dat de către STAROSTELE SIMION la cererea locuitorilor, stabilea să mai fie aduşi in FOCŞANI 60 de familii de evrei necesari… In secolul 19, mulţi evrei născuţi in România au fost incetăţeniţi pe baza unor decrete speciale (hrisoave), spre a – i atrage la dezvoltarea vieţii locale – este cunoscut, de pildă, hrisovul tărgului Ivesti (jud. Tecuci) din 1856, care stipulează că "pentru naţia jidovilor să le dea boierul loc de sinagogă, de baie rituală, de cimitir, fără nici o plată". El trebuia să le pună la dicpoziţie ajutor de instalare..

Jackues Geber

 
  Updated: 10.03.2008