documente vizuale
 
Istoria evreilor din Focsani
 
Activitati comunitare
Inceputurile asezarilor evreiesti
Contributia comunitatii evreiesti la dezvoltarea orasului
Presa evreiasca la sfarsitul sec. XIX si inceputul secolului XX
Drumeti Focsaneni din anul 1900, pe jos spre America
Date statistice privitoare la populatia evreiasca de-a lungul timpului
Dezastrul vaporului Struma 24.02.1942
Miscarile de tineret sioniste din Focsani
Atestarea existentei primilor evrei in Focsani in anul 1691
dd Dainuirea comunitatii de-a lungul vremii pe muntii Ierusalimului
ACTIVITATEA  COMUNITĂTII  EVREIESTI DIN FOCSANI
IN  TIMPUL CELUI  DE  AL  DOILEA  RAZBOI  MONDIAL

In articolul acesta voi încerca să prezint pe scurt istoria comunităţii, modul de organizare şi sarcinile ei principale în condiţiile grele ale celui de al doilea război mondial.
Am încercat să înţeleg activitatea comunitâţii în acele timpuri vitrege în care autorităţile de stat ne-au izolat de restul populaţiei şi ne-au impus conditii de viaţă neomeneşti.  
Activitatea comunităţii evreieşti din Focşani se poate caracteriza prin trei puncte distincte:
1. Executarea dispoziţiilor autorităţilor superioare de stat.
2. Dispoziţiilor autorităţilor superioare locale.
3. Dispoziţiilor Centralei Evreilor din România.

ORGANIZAREA COMUNITĂTII - OFICIUL JUDETEAN PUTNA
ERA URMATOAREA:
D-l S. Al. BACHER – preşedinte,
D-l Dr. HORATIU COPOLOVICI – secretar general,
D-l CAROL COHN – membru consilier,
Dr. EMIL TULCEANU – medic şef

IN ANII 1942-43  COMUNITATEA  FOCSANI  ERA SUB  CONDUCEREA:
D-lor HEINRICH ISRAEL, HERMAN WEISMAN SI, Dentist. M. RABNER
PINCHAS ZILBERMAN – secretar
MAURICIU MARCUS – contabil
MARCEL LEIBOVICI – casier
ROZA VAINER – dactilografă
In Focşani traiau 4309 suflete. (Recenşamântul la data de 20/5/1942).

1. ORGANIZAREA MUNCII OBLIGATORII IN FOLOSUL ARMATEI
SAU ALTOR INSTITUŢII PUBLICE

Toti evreii între 18 şi 50 ani se aflau supuşi muncii obligatorii, fără remuneraţie
Sute de evrei au lucrat în detaşamentele de muncă (14-18ore pe zi) în conditii foarte grele în special in timpul iernii; mulţi s-au imbolnăvit şi chiar au murit.

2. ACTIVITATEA DE AJUTOR SOCIAL
Din iniţiativa comunităţii s-a infinţat  în 15/02/1945 o cantină pentru hrănirea nevoiaşilor din Focşani, s-au impărţit alimente sau mâncare caldă gratuit. Cantina a fost organizată de D-l Heinrich Israel până la data de 8/09/1942.
Comunitatea i-a ajutat cu imbrăcăminte pe toti evreii Focşăneni, nevoiasi.
In continuare, conducerea a fost preluată de D-l David Waserman si M.
Revici. Cantina a servit un numar de 460 de oameni, zilnic.

3.   in plus S-A ORGANIZAT UN CAMIN PERNTRU EVREII JUDETULUI   PUTNA
Căminul a fost susţinut de D-l Herman Weisman si Doctorii Terkatin, Justin si Tulceanu. Pe tot timpul activităţii sale, căminul a distribuit ajutor social, hrană şi medicamente celor nevoiaşi.

4. ŞCOLI  SI  CULTURA    
LICEUL EVREIESC DIN FOCŞANI

A luat fiintă în anul 1940/41 sub direcţiunea D-lui Professor Popovici Bernard, eforia şcolară fiind condusă de D-l Av. Janconescu. E de menţionat rolul acestor personalitaţi care au creiat prin talentul lor intelectual si organizatoric un centru de cultură recunoscut de autoritaţi.
Liceul cunoaşte greutăţi si conditii grele de cazare.
Primul an şcolar se termină cu frumoase rezultate.
Anul şcolar 1941/42 direcţiunea liceului se preia de către D-l director Iacov Gabor, conducerea eforiei şcolare de catre D-l Al. Bacher ca preşedinte si
H. Israel ca vice preşedinte.
Anul Şcolar 1942/43, eforia şcolară prezidată de D-l dentist M. Rabner.
Liceul Evreiesc inregistrează progrese şi este desemnat ca centru de examene pentru cinci oraşe; Buzău, Râmnic, Putna, Tecuci şi Tutova.
In anul 1942/43 liceul fiind nevoit să părăsească localul comunitătii îşi continua activitatea şcolară intr'un imobil inchiriat.

5. In cadrul liceului evreiesc s'a infiintat o societate literară sub conducerea
d-nei profesor Ida Knoll si apoi sub conducerea D-lui profesor Ozias Lazarovici. Ei au desfăşurat o frumoasă activitate.

6. SCOALA  PRIMĂRA  DE BĂIETI,  SCOALA  PRIMARĂ  DE  FETE
    SI GRĂDINITA  DE  COPII
Erau sub directa supravegere a D-lui Dr. M. Justin, şef al sectiei Scolilor şi Culturii. Activitatea educativă era bazată pe un program modern, controlat in permanentă de sectia de învătământ a ministerului scolilor.
Din când în când, în sala mare a şcolii de băieti aveau loc festivitati cultulral-artistice la care participau foarte multi evrei.
In anul scolar 1941/42 şcolile primare si-au terminat cursurile în imobilul din str. Stefan cel Mare no. 10
In anul scolar 1942/43 şcoala a functionat pe str. Grigore Bălănescu nr. 70 şi în sinagogi.
In cadrul luptei pentru rămânerea în viată si păstrarea sufletului evreiesc şcoala a continuat să functioneze în sinagogi.
In anul şcolar 1943/44 şcoala a continuat functiunile împreună cu grădinita de copii.

7. ASISTENTA MEDICALĂ:
      DISPENSARUL  POLICLINIC AL COMUNITĂTII  FOCSANI
Personalul dispensariului era compus din:
Director – Dr. Emil Tulceanu
Medici consultanţi – Dr. E. Tulceanu, Dr. M. Justin, Dr. S. Lupu,
Dr. M. Solomon, Dr. Ety Terkatin.
Farmacist – A. Rudic, M. Glasman.
Doctoranţi – L. Corman, L. Pantzer, G. Mintzer, Ana Scharf
Moaşa – S. Weisman.

8. VIATA SPIRITUALA - SINAGOGI
 AU FUNCTIONAT PATRU SINAGOGI
"Ahai Vereai" – preşedinte Artur Lazarovic, ajutat de D-l Jean Rosner,
I. Scheter si Leon Rosner.
Sinagoga funcţiona pe str. GR. Balanescu nr. 70.
Sinagoga Croitorilor –            preşedinte – David Segal
Sinagoga Nouă –                      preşedinte – Samy Rosenberg
Sinagoga "Unirea Sfantă" –   preşedinte – Froim Bacalu 
De sărbători, sinagogile erau pline. S-au oficiat nunţi,
S-au oficiat BAR-MITZVA, s-au oficiat BRIT-MILA
Exista si funcţiona tăiere rituală (păsări si vite)
De paşte (pessah) se prepara pască (Matzot) pentru intreaga populaţia evreiască.

9. primirea ORFANILOR DIN TRANSNISTRIA
In luna aprilie 1944, comunitatea evreiască din Focşani a adoptat 200 copii din Transnistria care au mai rămas in viată. Ei au fost primiţi in familii evreieşti şi găzduiţi pănă la plecarea lor in Israel.

 Vreau să mulţumesc prietenului meu Jacques Gheber care a participat la traducerea in limba Română a prezentului articol.