documente vizuale
 
Istoria evreilor din Focsani
 
Miscarile de tineret sioniste din Focsani
Inceputurile asezarilor evreiesti
Contributia comunitatii evreiesti la dezvoltarea orasului
Presa evreiasca la sfarsitul sec. XIX si inceputul secolului XX
Drumeti Focsaneni din anul 1900, pe jos spre America
Date statistice privitoare la populatia evreiasca de-a lungul timpului
Dezastrul vaporului Struma 24.02.1942
Dainuirea comunitatii de-a lungul vremii pe muntii Ierusalimului
Atestarea existentei primilor evrei in Focsani in anul 1691
dd Activitati comunitare
Miscarile de tineret sioniste din Focsani

Prezentare generalā

Toate mişcārile de tineret se considerau mişcāri educaţionale, având ca obiectiv educarea tineretului evreiesc în spiritul dragostei pentru Israel, pentru mişcarea sionistā, în vederea imigrārii in Israel. Mişcārile de tineret au avut o influenţā enormā asupra tinerei generaţii. Aceste mişcāri au reuşit sā integreze pe tinerii studioşi, atât pe cei muncitori cât şi pe cei de pe strāzi, în şcoli. Prin intermediul lor, sionismul şi legātura cu Ereţ Israel au pātruns în comunitate şi in toate casele evreieşti din oraşul nostru.

Problema naţionalā – numitorul comun şi central al tuturor mişcārilor de tineret. Ele acţionau pentru trezirea conştiinţei naţionale a tineretului.

Aceste mişcāri, care erau toate mişcāri sioniste, au avut un scop comun: Aliaua în Ereţ Israel şi întemeierea statului în Ereţ Israel.

Filiala sau cuibul – erau focarele atracţiei şi activitāţii tineretului. Acolo ne întâlneam searā de searā, participam la conferinţe, învāţam limba ebraicā, învāţam sā cântām şi sā dansām. Acestea au fost evenimente deosebite care şi-au pus amprenta pe adolescenţa noastrā. Filiala era micul nostru “Ereţ Israel”. Fāceam deseori excursii în naturā şi petreceam zile şi nopţi, în compania prietenilor noştri, în taberele de varā.

Dupā ajungerea la putere a regimului comunist s-a produs o schimbare importantā. Regimul comunist nu recunoştea sionismul. Toate filialele au fost închise.

Pe scurt: marea majoritate a tinerilor din oraşul nostru, cei educaţi in mişcārile de tineret, au fācut Alia în Israel şi au ajuns sā-şi vadā visul împlinit: întemeierea Statului Israel.

Mişcarea de tineret “HaŞomer HaŢair": Mişcarea a luat fiinţā la Bucureşti, în 1920. In decursul anilor, s-au deschis filiale în majoritatea oraşelor din România, printre care şi în oraşul Focşani. Dupā cel de al doilea rāzboi mondial, ea a devenit una din cele mai mari organizaţii de tineret, cu influenţā deosebitā în rândul tineretului.

Mişcarea de tineret “Gordonia” – o mişcare popularā de pionieri.
Mişcarea a luat naştere în 1923-24, iar numele l-a primit dupā pionierul, învāţātorul şi educatorul Aharon David Gordon. Prima filiala a fost deschisā la Bucureşti, în 1925-25, şi cu anii, s-au deschis multe alte filiale în diverse oraşe din România, printre care şi în oraşul nostru, Focşani. Socialismul a deveni filosofia socialā a mişcārii, iar scopul ei principal era sionismul şi aducerea lui la îndeplinire.
”Cele zece porunci” ale organizaţiei reprezentau coloana ei vertebralā, cartea de identitate a mişcārii.

Omul, natura şi auto-realizarea.
Acestea au fost cele trei principii de bazā a ideologiei lui Gordon. Instructorul şi coordonatorul filialei din Str. Maior Romano era Reuben Stern. Eu am fost membru al Gordoniei şi am fost foarte activ în filialā, împreunā cu Arie  Leonica Gherson, Izu Itzhak Moraru –Maridor, Elyahu Yaniv, Dina Moscovici , Ety Solomon , pânā când au fācut Alia în 1947.
Buselia” – mişcarea sionistā a tineretului mai matur. Ya’akov Stern, odihneascā-se în pace, era activist al acestei mişcāri în oraşul nostru.
“Dror HaBonim” – Mişcarea tineretului sionist-socialist
Mişcarea şi-a însuşit teoria lui Borochow şi fācea parte din tabāra proletarā. Era o mişcare a tineretului muncitor, în majoritatea lor tineri care nu fāceau parte din nici o altā organizaţie, provenind din cele mai joase pāturi sociale, care nu avuseserā parte nici mācar de un învāţāmânt formal minim, iar preocuparea lor principalā era contribuţia la întreţinerea familiilor lor.

Mişcarea “Tineretul Sionist” a luat fiinţā în oraşul Bacāu, în 1924.
Era mişcarea tuturor tinerilor evrei, un rāspuns la “HaŞomer HaŢair”. Aceastā mişcare a evitat sā se apropie de extremele politice din oraş. Era o mişcare activā şi dominantā.
Printre membri ei activi erau Vilu Katz, conducātorul mişcārii naţionale, care a fācut Alia în Israel şi s-a reîntors de acolo ca emisar al mişcārii. Alţi activişti erau Mandy Steinberg, Haim Waizman, Matei Grisaru, Dr. Sami Herscu (odihneascā-se în pace),. Prof. Levi Rahmani, care a fost arestat şi condamnat pentru activitatea sa sionistā, Itzchak Artzi, mai târziu parlamentar, membru al Knesset Israel, a devenit conducātorul mişcārii în România. Filila opera o vreme în “Vila Cincinetta”.

BEYTAR –Uniunea Josef Trumpeldor
Mişcarea de tineret a sionismului revizionist, obiectivul ei de bazā fiind înfiinţarea Statului Evreilor în Ereţ Israel, pe cele douā maluri ale râului Iordan. Primul cuib a fost deschis în 1926 la Cernoviţ, România, dupā vizita lui Zeev Jabotinski în România. Beytar a reuşit sā recruteze tineretul prin mijloace militare, care au devenit piatra de fundaţie a mişcārii Beytar. Mişcarea funcţiona cu o ierarhie de comandā, cu disciplinā militarā. Tinerii purtau uniforma cu mândrie. Filiala se gāsea în casa lui Arie Levanon-Waitzman şi Coca Vaitzman Ben-Haim (in Strada Mare). Comandantul cuibuluia fost Efraim Grinberg-Doron, urmat mai târziu de Faibis – comandant, şi Jacques Geber – vice-comandant.

Acestea au fost mişcārile de tineret din oraşul Focşani